مجموعه ماخ اولا, ویدیو، هنوز از شب دمی باقی ست

           هنوز از شب دمی باقی ست

هنوز از شب دمی باقی ست، می خواند در او شبگیر،
و شب تاب، از نهانجایش، به ساحل میزند سوسو .

به مانند چراغ من، که سوسو می زند، در پنجره ی من
به مانند دل من، که هنوز از حوصله و ز صبر من باقی ست در او
به مانند خیال عشق تلخ من که می خواند.

و مانند چراغ من، که سوسو می زند، در پنجره ی من
نگاه چشم سوزانش، امید انگیز، بامن
در این تاریک منزل می زند سوسو .                                                                

                                                    سال ۱۳۲۹

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012