مجموعه ادبیات کودک, ویدیو، بهار

      بهار

                                                                                     ( شعر برای کودکان )
                      بچه ها ، بها ر !
گل ها و ا شدند
برف ها پا شدند
از رو سبزه ها
از روی کوهسار
                      بچه ها، بها ر !
داره رو درخت
می خونه به گوش:
«پوستین را بکن
قبا را بپوش»
بیدار شو، بیدار
                    بچه ها، بها ر !
دارند می روند
دارند می پرند
زنبور از لونه
بابا از خونه
همه پی کار
                      بچه ها، بهار !

                                                                            لاهیجان .اسفند ماه سال ۱۳۰۸

                           سرپرست گروه موسیقی مهسا احدیان با همکاری پریسا و فرید احدیان

  

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012