مجموعه ادبیات کودک، آواز قفس

آوازِ قفس                                    (  شعر برای کودکان )

من مرغک خواننده ام

می خوانم من، نالنده ام

پر ورده ی ابر و گلم

می خوانم من ، من بلبلم

افتاده هر چند از هوش

در عشقه های سیاه

یک شب که می تابید ماه

دستی به من زد دوست من

از آن زمان در هر دمن

می خوانم آواز قفس.

                                                        مرداد ماه سال ۱۳۰۵

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012