مجموعه اشعاردیگر، قلب قوی

 

           قلب قوی

دیده ئی یک گلوله یا تیری
که به خاک اندر آورد شیری؟
                       دیده ئی پاره سنگ کم وزنی
که چو از مبدأش برون بپرد
دلِ  بحرِ عظیم را بدرد
                      درهمه موج ها شود نافذ
ای نبوده دمی به دهر آرام
پی هنگامه ی دل ناکام
                     مرَد، ای بی نوای راه نشین
پاره ی آن سنگ و آن گلوله تویی
که تو را انقلاب و دست تهی
                     می کند سوی عالمی پرتاب
گرچنین بنگری به قصه ی خویش
ننگری بعد از این به جثه ی خویش
                    وقع ننهی که هیکلت خُرد ست
پیش این آسمان پهناور
چه تفاوت اگر برآری سر
                    اندکی مرتفع و یا کوتاه
نشود پهنی و بلندی تو
مایه ی عزّ وارجمندی تو
                   ارجمندی پس ازکجا پیداست؟
ارجمندی زقوّتِ دلِ توست
همه زانجاست آنچه حاصل توست
                   چو تو را دل بود ،به دل بنگر
پی دشمن بسی لجاجت کن

چون لجاجت کند، سماجت کن
                    مرد را زندگی چنین باید
خیز با قوّت دل و امید
شب خود را بکن چو روز سفید
                  خصم با هیکل و تو با دلِ خویش
خویش را با سلاح زینت کن
از همه جانبه مرمّت کن
خانه ای را که فقر ویران کرد
                                                                                          ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۵ 

                                                                                 

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012