مجموعه اشعاردیگر، هیئت در پشت پرده

  هیئت در پشت پرده

آمد به چه نحو؟ در درونِ پرده،
از شدتِ غیظ، خون به لب آورده،
پاهاش برهنه بر کفش داسِ کهن،
بالا زده آستین، یقه وا کرده.
با این همه از چه در درون پرده ست؟
از حبس نمی شود دلش آزرده؟

ای برزگر، ای رفیق من، ای همکار،
از کاِر تو خون به عرق تو پرورده،
هروقت که هم صدا شدی با این مرد،
فریاد زدید هر دو با هم در دِه،
این پرده زهم دریده خواهد گردید،
چیزی به نهان نماند اندر پرده.

                                                              ۱۰ مهرماه سال۱۳۱۰

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012