مجموعه اشعاردیگر، وقت تمام ست

  وقت تمام ست

رفقا وقت تمام ست، تمام.
مرده اندر گور،
زنده ئی یا بر جا،
داد باید،
کار آنان انجام.

با جنونِ دشمن،
وقت کوشیدن نیست،
می به خُم دیدی کف،
جوش می باید زد،
با دمِ بادی سرد.
وقت جوشیدن نیست،
تو بکن آنچه را باید و، آنت شاید.

نا روا گفتم، گآه،
روی ره می پاید،
تا بماند بیمار،
ناقص و بی ان،دام
رفقا وقت تمام ست، تمام.
                                                             ۲۱ خردادماه سال۱۳۲۵

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012