مجموعه واژه نامه، سالشمار زندگی و آثار نیما یوشیج

تولد: نیما یوشیج ( علی اسفندیاری ) یوش ۱۵جمادی الثانی ۱۳۱۵ قمری          

 (۱۱ نوامبر ۱۸۹۷ میلادی) برابر با ۲۱ آبان ۱۲۷۴

۱۲۹۶- دریافت گواهینامه ( تصدیق ) دوره ابتدائی از مدرسه ی عالی سن لویی در تهران.

۱۲۹۸- استخدام و اشتغال در وزارت مالیه. ( اداره ی دارائی )

۱۳۰۰- انتشار «قصه ی رنگ پریده» تهران مطبعه سعادت.

۱۳۰۱- چاپ و  انتشار قسمتی از« افسانه » در روزنامه ی «قرن بیستم» میرزاده عشقی.

۱۳۰۲- چاپ و انتشار شعر «ای شب» در مجله بهار.

۱۳۰۳- چاپ و  انتشار کتاب « منتخبات آثار » توسط محمد ضیاء هشترودی . تهران کتابخانه بروخیم.

۱۳۰۵- عقد کنان رسمی نیما یوشیج با عالیه جهانگیری فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و دخترعمه میرزا جهانگیرخان صوراصرافیل. تهران ششم اردیبهشت.

—- در گذشت میرزا ابراهیم خان اعظام السلطنه نوری پدر نیما یوشج

– —-چاپ و انتشار کتاب «فریادها» شامل: منظومه ی خانواده ی سرباز و سه شعر دیگر.

۱۳۰۷- انتقال (نیما و عالیه ) به بابل و تدریس درمدارس بارفروش (بابل).

۱۳۰۹-انتقال وتدریس درلاهیجان ورشت.

—–نگارش داستان «مرقد آقا» چاپ شده درچاپخانه کلاله خاور.

۱۳۱۰- انتقال به آستارا و تدریس دردبیرستان (حکیم نظامی) پسران و عالیه جهانگیر بسمت مدیره تنها مدرسه دخترانه در آستارا.

۱۳۱۲- انتقال از آستارا به تهران و تدریس در مدارس تهران.

۱۳۱۶- تدریس درمدرسه صنعتی تهران.

۱۳۱۷- عضویت درهیئت تحریریه ی مجله ی «موسیقی» به مدیریت غلامحسین مین باشیان به همراهی صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمدرضاء هشترودی.

— انتشار شعر و رساله ی «ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان» در این مجله.

۱۳۲۱- ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۲۱ ساعت هفت صبح تولد شراگیم یوشیج تنها فرزند نیما وعالیه جهانگیر دربیمارستان نجمیه تهران چهار راه یوسف آباد

۱۳۲۵- شرکت در نخستین کنگره ی نویسندگان ایران، خانه «وکس» شوروی، خواندن شعر آی آدمها و زندگینامه ی خود نوشت، توسط نیما.

—–درآن شب با تبانی پرویز ناتل خانلری پسر خاله ی نیما و مهدی حمیدی شیرازی وهمدستانش برق را قطع کردند، اما نیما توانست در نور یک شمع شعر (آی آ مها) را بخواند.

۱۳۲۶- همکاری با مجله ماهانه مردم و انتشارشعر (پادشاه فتح) دراین مجله .

۱۳۲۷- کوچ از تهران، چهار راه یوسف آباد، کوچه پاریس به شمیران، تجریش، خیابان دزاشیب، کوچه حقیقت درمنزلی که نیما ساخته بود و نیمه کاره مانده بود.

—–همکاری با مجله های خروس جنگی و کویر به دعوت زنده یاد غلام حسین قریب.

۱۳۲۹- چاپ و انتشار منظومه «افسانه» توسط انتشارات خیام با مقدمه احمد شاملو.

—-چاپ و انتشار کتاب «دو نامه» ، نامه از نیما یوشیج به شین پرتو و از شین پرتو به نیما یوشیج

۱۳۳۲- دستگیری نیما از طرف سازمان امنیت و شهربانی به دستور تیمسار بختیار درتهران ( زندان شهربانی خیابان سوم اسفند.)

۱۳۳۳- انتشار مجموعه کوچکی بنام « کیست ، چیست » ۹۶ صفحه کتاب کوچک جیبی به کوشش ابوالقاسم جنتی عطایی، انتشارات احمد ناصحی.

۱۳۳۴- چاپ و انتشار کتاب «ارزش احساسات» نثر درباره شعر فارسی به کوشش ابوالقاسم جنتی عطایی، تهران، انتشارات صفی علیشاه.

۱۳۳۶- چاپ و  انتشار منظومه « مانلی » به کوشش ابوالقاسم جنتی عطایی، تهران، انتشارات صفی علیشاه.

۱۳۳۸- خاموشی وآرامش ابدی نیما یوشیج در نیمه شب ۱۳ دی ماه که به پیشنهاد تنها فرزندش شراگیم یوشیج به صورت امانت در امامزاده عبدالله شهرری تهران به خاک سپرده شد.

۱۳۳۹- چاپ و انتشار کتاب « افسانه و رباعیات » با نظارت دکتر محمد معین و باز نویسی رباعیات توسط عالیه جهانگیری و  شراگیم یوشیج. موسسه روزنامه کیهان در تهران—( اولین کتاب بعداز خاموشی نیما به همت و کوشش (عالیه جهانگیر)

۱۳۴۲- چاپ و انتشار« برگزیده ی اشعار نیما یوشیج » به کوشش شراگیم یوشیج ،امور چاپ سیروس طاهباز، تهران، انتشارات کتابهای جیبی موسسه فرانکلین

۱۳۴۳- خاموشی عالیه جهانگیر همسر با وفای نیما درهفتم آذرماه تهران ( امامزاده عبدالله شهرری. )

۱۳۴۴- چاپ و انتشار مجموعه «ماخ اولا» نسخه بردار شراگیم یوشیج و امور چاپ سیروس طاهباز، تهران، انتشارات شمس

۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۴ تولد گلرخ یوشیج تنها فرزند شراگیم و تنها نوه ی نیماشیج

۱۳۴۵- چاپ و انتشار مجموعه« شعرمن » نسخه برداری شراگیم یوشیج وهمکاری در چاپ سیروس طاهباز، تهران، انتشارات مروارید.

۱۳۴۶- چاپ و انتشارکتاب «شهر شب ، شهر صبح» نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج امور چاپ سیروس طاهباز، تهران انتشارات مروارید.

—–چاپ و انتشارمجموعه «ناقوس » نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج . تهران انتشارات مروارید.

۱۳۴۸- چاپ و انتشارکتاب «تعریف و تبصره و یادداشتها ی دیگر» نسخه برداری شراگیم یوشیج امور چاپ سیروس طاهباز، انتشارات امیرکبیر، تهران.

۱۳۴۹- چاپ و انتشار مجموعه «قلم انداز» نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و همکاری درامور چاپ سیروس طاهباز، تهران، انتشارات دنیا .

—— چاپ و انتشارکتاب « آهو و پرنده ها» قصه برای کودکان ویرایش سیروس طاهباز و نقاشیهای بهمن دادخواه ، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

۱۳۵۰- چاپ و انتشار کتاب «توکایی در قفس»، ویرایش سیروس طاهباز و نقاشی های بهمن دادخواه ، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

——چاپ و انتشارکتاب «دنیا، خانه ی من ست» پنجاه نامه از نیما یوشیج نسخه برداری شراگیم یوشیج و تدوین سیروس طاهباز، تهران، انتشارات زمان.

—–چاپ و انتشار کتاب «نامه های نیما به همسرش عالیه» نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و مینا میرهادی (یوشیج) ،تهران، انتشارات آگاه.

——- چاپ و انتشار کتاب مجموعه «فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ» نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج وهمکاری در چاپ سیروس طاهباز، تهران، انتشارت دنیا.

——چاپ و انتشارکتاب  «کندوهای شکسته»، مجموعه داستان نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و سیروس طاهباز، تهران، انتشارات نیل.

۱۳۵۱- انتشار« کشتی طوفان » مجموعه نامه ازنیما یوشیج نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج وامور چاپ سیروس طاهباز،تهران، انتشارات دنیا.

—–چاپ و انتشارکتاب « ارزش احساسات وپنج مقاله در شعر و نمایش » نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و سیروس طاهباز،تهران، انتشارات گوتنبرگ.

——چاپ و انتشارکتاب « آب در خوابگه مورچگان» ۵۴۰ رباعی چاپ دوم نسخه برداری عالیه جهانگیری،تهران، انتشارات امیرکبیر.

——چاپ و انتشار کتاب (حرف های همسایه) در باه شعر و شاعری نسخه برداری شراگیم یوشیج تدوین سیروس طاهباز، تهران،انتشارات دنیا.

۱۳۵۲- چاپ و انتشارکتاب (مانلی و خانه ی سریویلی) نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و همکاری سیروس طاهباز در امور چاپ،تهران، انتشارات امیر کبیر.

۱۳۵۴- چاپ و انتشارکتاب (ستاره یی در زمین) مجموعه نامه نسخه برداری شراگیم یوشیج و سیروس طاهباز،تهران، انتشارات توس.

۱۳۶۲- کوچ اجباری شراگیم یوشیج تنها فرزند و باز مانده از نیما پس از اخراج از سازمان تلویزیون ملی ایران و گذران سخت زندگی به خارج از کشور و غربت.

۱۳۶۴- آغاز چاپ و انتشار اولین مجموعه اشعار نیما یوشیج در غیاب شراگیم یوشیج توسط سیروس طاهباز و علیرضا رئیس دانا ( انتشارات نگاه ) مغلوط و در هم بدون قرارداد و اخذ مجوز قانونی از شراگیم یوشیج تنها وارث حقیقی و حقوقی و قانونی نیما یوشیج که همچنان ادامه دارد………

۱۳۶۹- چاپ و انتشار کتاب (برگزیده اشعار و یادداشت های روزانه)  بدون مجور و قرار داد توسط سیروس طاهباز،تهران، انتشارات بزرگمهر.

۱۳۷۲- انتقال کالبد نیما به «یوش» توسط تنها فرزندش شراگیم یوشیج و همکاری اقوام و بستگان و اهالی یوش از امامزاده عبدالله تهران به زادگاهش یوش و خاک سپاری در حیاط خانه یوش (روز ۲۵ نبش قبر و روز ۲۶شهریور ماه سال ۱۳۷۲ انتقال کالبد نیما به دهکده یوش )

۱۳۷۶- چاپ اول و انتشارکتاب ( مجموعه ی نامه های نیما یوشیج ) نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و مینا میرهادی (یوشیج) تهران، انتشارات نگاه.

( این کتاب نایاب ست و انتشارات نگاه بدلیل سود جوئی های دیگر از چاپ دوباره ی این کتاب امتناع کرد.)

۱۳۷۶- برگزاری کنگره بزرگداشت صدمین سال تولد نیمای بزرگ از طرف سازمان جهانی یونسکو در ایران و سراسرجهان به عنوان یکی از بزرگ ترین مشاهیر و مفاخر جهان در تهران بر گزارشد

حضور شراگیم یوشیج تنها فرزند نیما یوشیج در این مراسم به مدت چهار روز در دانشگاه تهران و پذیرائی از یکصد و بیست مهمان خارجی از سراسر جهان در تهران و باز دید از خانه پدری نیما یوشیج  در دهکده یوش در مازندران نور .

۱۳۷۹- چاپ و انتشار کتاب «غول و نقاش» دو طرح برای کودکان ویرایش سیروس طاهباز و نقاشی بهرام دبیری، تهران، نشرماه ریز. این کتاب بدون اخذ مجوز قانونی از تنها وارث منحصر بفرد و قانونی نیما یوشیج شراگیم یوشیج چاپ ومنتشرشده

چاپ و انتشار کتاب « دو سفر نامه از نیما یوشیج » بار فروش و رشت ( توسط سازمان اسناد ملی ایران بدون اخذ مجوز قانونی از شراگیم یوشیج و فروش غیر قانونی نسخه اصلی توسط سیروس طاهباز به سازمان اسناد ملی.)

۱۳۸۰- چاپ و انتشاردیوان « روجا » اشعار طبری مازندرانی و برگردان بد و مغلوط آن به فارسی توسط مجید اسدی،تهران، انتشارات شلاک بدون اخذ مجوز قانونی از شراگیم یوشیج تنها وارث قانونی نیما یوشیج .

این کتاب بدلیل برگردان بد و اغلاط مشهود درمتن مازندرانی مورد اعتراض اهالی مازندران قرار گرفت،  و بار دیگر همین کتاب توسط شخص دیگری  اهل بهشهر به سرقت رفت و با برگردان بد و مغلوط به فارسی توسط همین شخص بدون اخذ مجوز قانونی چاپ و منتشر شد.

۱۳۸۵- چاپ و انتشار کتاب « درباره ی هنر و شعر و شاعری » اثر به سرقت رفته در غیاب شراگیم یوشیج بدون اخذ مجوز قانونی بعد از مرگ سیروس طاهباز توسط وارثانش و انتشارات نگاه چاپ و منتشر شد.

۱۳۸۵- گشایش موزه شعر درخانه ی پدری و مسکونی شراگیم یوشیج تنها وارث حقیقی و حقوقی نیما یوشیج واقع دردهکده ی یوش زادگاه و آرامشگاه ابدی نیما یوشیج.

—-کلیه لوازم شخصی نیما یوشیج توسط شراگیم یوشیج جهت استفاده در این موزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت، و نسخ خطی باقی مانده آثار خطی نیما برای تهیه میکرو فیلم و حفظ و نگاهداری به فرهنگستان زبان سپرده شد. 

۱۳۸۷- چاپ و انتشار کتاب ( دیوان رباعیات نیما یوشیج ) توسط موسسه انتشارات مروارید، نسخه برداری و تدوین شراگیم یوشیج و مینا میرهادی (یوشیج) تهران،انتشارات مروارید.

۱۳۸۷- چاپ و انتشار کتاب ( یادداشت های روزانه ی نیما یوشیج ) به کوشش و نسخه برداری و تنظیم و تدوین شراگیم یوشیج، انتشارات مروارید تهران.

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012