مجموعه داستان ها، مرقد آقا

                                                     مرقد آقا

با یک اسم معروف نمی توان تشخیص داد که ستار، پسر استاد حیدر، نیزه ساز دیلمانی در کدام نقطه از لاهیجان قدیم سکنی داشت.
در اوایل قرن هشتم، لاهیجان را بعضی از مرداب ها درحدود دریا تشکیل می داد که اراضی مشجر و نیمه خشک را از هم مقطوع می ساخت . خانه های دهاتی که نمای آنها گنبدهای علفی و دود زده ئی بیش نبود، به فاصله های بعیده، این اراضی را آباد می کردند ناحیه ی بین لاهیجان کنونی و(دهکا) از حوالی راهی که امروز به (صیقل سرا) و (رودبُنه) و(ده شال) می رود، مملو از درخت های جنگلی، و انار و تمشک بود .
این هیئت در ساحل چپ، خلیج بسیارطویلی را آرایش می داد، که مرقد زاهد معروف گیلانی تنها بنای منزوی آن ساحل محسوب می شد .   

انتشارات «رشدیه»

سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه» 

                                     انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                   roshdieh.publications@gmail.com   Tel: 2126310083

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012