مجموعه داستان ها، فاخته چه گفت؟

                                                                         فاخته چه گفت ؟ 
بالای درخت جنگل، دوفاخته کنارلانه شان نشسته بودند، یکی ازآنها ناگهان ترسش گرفت بال های کبود رنگش را جمع وجورکرد، مثل این که می خواهد پروازکند.
فاخته ی نرگفت:(چه شده؟ چرا می خواهی پربزنی؟ نگاه کن درخت ها چه سرسبزند. مگرنمی بینی توکاها چه رقصی می کنند؟)
فاخته ی ماده گفت: تماشای حال واوضاع سبزه وچمن درموقعی ست که خیالت را حت باشد. به جزاین باشد، نباید خود را گول زد، پایین را نگاه کن !
پایین، زیردرخت ها که سایه انداخته بودند، یک صّیاد با تفنگی بردوش می گذشت،این صیاد چشم های فکوروخاکستری رنگ داشت و یک مداد به جیب جلیقه اش زده                                                                                             

    

انتشارات «رُشدیه»

سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

مجموعه داستان و نمایش و سفرنامه

                     

     انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

    roshdieh.publications@gmail.comTel: 2126310083

                               

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012