مجموعه داستان ها، دیدار

  دیدار

صبح زود، پیش حاجی خان بیک رفتیم. راهروی خانه ی اودلگشا بود. از جنگل، ناگهان وارد پرچین ها می شد، تمشک ها که هنوزمیوه داشتند، اطراف زمین سفت ومرطوب قشلاقی را گله به گله،احاطه کرده بودند. رنگ کورو تیره ی آنها هم دلکش به نظرمی آمد. اما خان، این مرد چهل پنجاه ساله را اخمووباد کرده دیدیم، هرچند اوهم می باید خوش حال می بود. کیسه های برنجش را که حاصل دسترنج بینجگرها بود، پرکرده، در پهلوی نپار، زیرباراندازچیده بود. مثل لاشخورها که سرلاشه شان می نشینند. با چشم های قرمزش که شبیه چشم های خوک بودند ودرصورت گوشت آلود و سرخ و ناصاف او زود نمایان می شدند، به آنها نگاه می کرد. هیچ غمی نداشت.     

انتشارات «رشدیه»

اولین کتاب سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه» منتشر شد

                                            انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                           roshdieh.publications@gmail.comTel: 2126310083

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012