مجموعه داستان ها، بدنعل

                                                         بد نعل

آسمان ییلاق، بعدازظهرصاف ونیلی رنگ بود، ازآن روزها بود که حتی صدای یک پرنده هم درهوا شنیده نمی شد، انعکاس نورآفتاب دربیدستان ها در واریز رودخانه که روی قلوه سنگ های سفید و کبود به حالت ترس می خزند، آرامش دلچسبی را جلوه گر می ساخت. این آرامش درده هم وجود داشت. نبودن مردها درخانه، چون به کارهای صحرائی رفته بودند وخسته شدن زن ها از ورّاجی برای این که به استراحت پرداخته بودند، این آرامش وسکوت را دلچسب تربه نظر می آورد، اگر خروس ها به تک تک می خواندند و شلوغ نمی کردند. مثل این بود مه در دهکده ی زیبای (اوز) روی تپه و در وسط صحرا با یونجه زارها وزمین های گندمی خود، با دیوارهای گلی خانه ها که یک طرفشان بنفش می زد، درآغوش جانداری بزرگ به خواب فرو رفته بود. اما ناگهان همه چیزبه هم خورد. از بهارخواب طویله قال ومنقال چاروادارها که همپای بوی پهن که به طورمتناوب ازآنجا بلند می شد، به گوش ما می رسید.   

انتشارات «رُشدیه»

اولین کتاب سرآغاز دوباره‌خوانی و بازنویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه» منتشر شد

ماسک گچی کار استاد جلیل ضیاپورکه نزد من ست و باید به یک موزه امن تحویل بدهم

                                        انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                           roshdieh.publications@gmail.co Tel: 2126310083

 

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012