مجموعه داستان ها، غول و زنش و ارابه اش

                                                                                           غول وزنش وارابه اش
غول وزنش و ارابه اش بیابان های خالی و خشک را طی میکردند، گاهی در تاریکی چرخ های اَرابه ی آنها از روی ته مانده های دیواره های خالی می گذشت، جاهایی که یک وقت آباد و بعدها به دست همکارهای خودشان خراب شده بود، و آنها خیال می کردند که به آب و آبادانی نزدیک شده اند، اما هنوز خیلی راه داشتند و هر دو فکرمیکردند چه قدر زمین و خاک در دنیا پیدا می شود، اگر مالک همه ی آن زمین ها بودند و آب به آنها سوارمی کردند، چه می شد؟. این فکر غول و زنش را خسته تر و بی حوصله تر می کرد، غول، شلاقش را در هوا می چرخاند و به جان اسب ها می افتاد و با بی حوصلگی شلاق می کشید و داد می زد: « یاالله جان بکنید » 

     

انتشارات «رُشدیه»

اولین کتاب سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه»

                                 انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                 roshdieh.publications@gmail.comTel: 2126310083

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012