مجموعه داستان ها، در خانه پدری

طرح داستان

                                                                         در خانه پدری

خوب به یاد دارم یک شب مهتابی پدرم مرا سوار یک اسب کهَری کرد، به من گفت:«ای پسرجان حالا می روی درس بخوانی اما فراموش نکن که تو اهل کوهپایه هستی و باید قوی بار بیایی.»

مقصود پدرم ازاین حرف این بود که سرد و گرم چشیده واهل شکارواسلحه وجنگ و بیابانگردی باشم، نه ناز پرورده شهری.

بعد ازاین حرف، او در سایه ی سنگ های بلند دردماغه ی کوه مدتی ایستاد. وبعد ازمن دورشد و اسب، مثل پرنده مرا ازکوه عبورداد.                               نیما یوشیج

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012