مجموعه داستان ها، نفت خواره

                                                                               نفت خواره
دمادم غروب آفتاب بود، وقتی که سایه ها دربیابان و پشت بوته ها خط های دراز و کم رنگ می اندازند، مثل بعضی ازخبرها که از پشت دستگاه های بزرگ به ما می رسند و درذهن ما سایه می زنند. اما کمرنگ و دامنه دارومبهمند،اگرما ندانیم تا چه اندازه با شش دانگ حواس خود را به مصرف فهمیدن آن برسانیم،ممکن ست درعالم انسانیت چنان رخنه به وجود بیاورد که اصلأ انسانیت تا انقراض زمین نتواند با لیاقتش آن رخنه را رفو کند، درهمچووقتی نفت خواره، فرمانداردرجه یک یا یک و نیم درپاسگاه یدکی خود و در پشت میزچوب صندلش نشسته، عصبانی و فکری بود، پاهای لخت واستخوانی اش را در شلوارکوتاه خاکی رنگ رویهم انداخته، ……….

انتشارات «رشدیه»

سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

            «مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه»               

             

                                    انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                    roshdieh.publications@gmail.c Tel: 2126310083

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012