مجموعه ویدیو، مصاحبه با شراگیم یوشیج ۲۱/نوامبر/۲۰۱۴

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012