مجموعه ویدیو، مصاحبه با شراگیم یوشیج ۲۱/نوامبر/۲۰۱۴

از همین مجموعه:
  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012