مجموعه ویدیو، مصاحبه با شراگیم یوشیج ۶/ژانویه/۲۰۱۳

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012