مجموعه حکایات، خروس و بوقلمون

      خروس و بوقلمون

از پی دانه به هم شدند از جا برون
خروس خواننده ­ئی، بوقلمون کری
روان شد این بر زمین، پرید آن یک به بام 
وزآن پریدن رسید، به دانه ی بهتری
خطاب کرد این که: «هان، چه زحمت ست ای رفیق!
که از پی دانه ئی ز همرهان بگذری؟»
خروس بشنید و گفت: «شود خطای توفاش
اگر بیایی بر این مکان یکی بنگری.
نصیحت تو به من، همه از آن بابت ست
که عاجزی، ای حسود، بلند چون من پری! »

                                                                         لاهیجان ۲۰ دی ماه سال ۱۳۰۸

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012