مجموعه حکایات، عمو رجب

          عمو رجب

یک روز عمو رجب بزرگِ انگاس
برشد به امّیدی ز درختِ گیلاس
چون از سر شاخه روی دیوار رسید
همسایه ی خود عمو سلیمان را دید
در خنده شدند هر دو از این دیدار
بر سایه نشستند فراِز دیوار.
این گفت که: من بهترم، آن گفت که: من
دادند در این مبحث خود داِد سخن
بس بحث که کردند ز هم آزردند
دعوی بر قاضی ولایت بردند
قاضی به فراست نگهی کرد و شناخت
پس از ره تمهید بدیشان پرداخت
پرسید: نخست کیست بتواند
یکدم دهنی کانهّ خر خواند ؟
هر دو به  صدا در آمدند و عَرعَر
(غافل که چگونه کردشان قاضی خر)
«صدقت بها» گفت بدیشان قاضی
باشید رفیق و هر دو از هم راضی
از مبحث این مسابقه در گذرید
شاهد هستم که هر دوتان مثل خرید. !
                                                                         ۲ مرداد ماه سال۱۳۰۸

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012