مجموعه حکایات، کچپی

                کچَبی

کچبی دید عقابِ خود سَر
می بَرد جوجککان را یکسَر
خواست این حادثه را چاره کند
ببُرَد راهش و آواره کند
کرد اندیشه و کرد اندیشه
بر گرفت از بر خود آن تیشه
رفت از ده پی آن شرزه عقاب
پل ده را سر ره کرد خراب.

راه دشمن همه نشناخته ئیم
تیشه برراه خود انداخته ئیم

                                          ۱۲تیرماه سال ۱۳۰۸

*کچب : نام دهی ست که مردم آن به سادگی شهره اند.

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012