مجموعه حکایات، میرداماد

            میرداماد

میرداماد شنیدستم من، 
که چو بگزید بُنِ خاک وطن
بر سرش آمد و از وی پرسید
ملک قبرکه: «من ربک؟ من»

میربگشاد دو چشم بینا
آمد از روی فضیلت به سخن:
«اسطقسی ست » بدو داد جواب
اسطقساتِ  دگر زو متقن.

حیرت افزودش از این حرف، ملک
برد این واقعه  پیش ذوالمَن
که « زبانِ دگر این بنده ی تو
می دهد پاسخ ما در مدفن.»

آفریننده بخندید و بگفت:
« تو به این بنده ی من حرف نزن
او در آن عالم هم زنده که بود
حرف ها زد که نفهمیدم من.» !»

                                              لاهیجان۱۶اردیبهشت ماه سال۱۳۰۹ 

 

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012