مجموعه ماخ اولا, ویدیو، هنوز از شب دمی باقی ست

از همین مجموعه:
  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012