مجموعه آوازها, ماخ اولا, ویدیو، در شب سرد زمستانی آواز نوری و گویش شراگیم یوشیج

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012