مجموعه آوازها, ماخ اولا, ویدیو، ترا من چشم در راهم ،گروه کامکار و گویش شراگیم یوشیج

از همین مجموعه:
  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012