مجموعه آوازها, ماخ اولا, ویدیو، اجاق سرد آواز محمد نوری و گویش شراگیم یوشیج

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012