مجموعه آوازها, ماخ اولا, ویدیو، داروگ ، آواز محمد رضا شجریان ، گویش شراگیم یوشیج

از همین مجموعه:
  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012