مجموعه ماخ اولا, ویدیو، اجاق سرد

             اجاق سرد

مانده از شب های دورادور،
بر مسیرخامش جنگل،
سنگچینی، از اجاقی خرد،
اندرو خاکسترِ سَردی.

همچنان کاندر غبار اندوده ی اندیشه های من ملال انگیز،
طرح تصویری، در آن هر چیز،
داستانی حاصلش دردی.

روز شیرینم که با من آتشی داشت،
نقش نا همرنگ گردیده،
سرد گشته، سنگ گردیده،
با دم پائیز عمر من، کنایت از بهار رویُ زردی.

همچنان که مانده از شب های دورادور،
برمسیرخامش جنگل،
سنگچینی از اجاقی خرُد،
اندرو خاکستر سردی.                                          

                                                                یوش آبان ماه سال ۱۳۲۷             تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012