مجموعه ماخ اولا, ویدیو، برفراز دود ها

               برفرازدودها

برفرازدودهائی، که زکشتِ سوخته بر پاست،
وز خِلال کوره ی شب،
مژده گوی روز باران، باز خواناست،
و آسمان ابراندود.

آسمان ابراندود
(همچنان بالا گرفته)
می بَرد، می آورَد، دندان هرلبخندش افسون زا،
اندر او فریاد آن فریاد خوان، هرگز ندارد سود.

آسمان ابراندود
می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل، تصویری، از رویا ی توفان چه وقتش
از شمار لحظه های خود نمی کاهد،
بر شمار لحظه های خود، نخواهد لحظه ئی افزود،
اعتنائی نیست، اما مژده گوی روز باران را،
بر فراز دودهائی، که زکِشت سوخته برپاست،
مژده گوی روز باران، باز خواناست.

                                                                              سال۱۳۲۸

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012