مجموعه ماخ اولا, ویدیو، پاس ها از شب گذشته ست

پاس ها از شب

پاس ها از شب گذشته ست،
میهمانان، جای را کرده اند خالی، دیرگاهی ست
میزبان درخانه اش تنها نشسته،
درنی آجین جای خود، بر ساحلِ متروک می سوزد اجاق او،
اوست مانده، اوست خسته.

مانده زندانی به لب هایش
بس، فراوان حرف ها، امّا
با نوای نای خود، در این شب تاریک پیوسته،
چون سراغ از هیچ زندانی نمی گیرند،
میزبان در خانه اش تنها نشسته.

                                                                            زمستان سال۱۳۳۶

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012