مجموعه ماخ اولا, ویدیو، در شب تیره

 در شب تیره

در شب تیره چو گوری که کند شیطانی
و ندرآن دام دل افسایش را،
دهد آهسته صفا .
زیک و زیک ، زیک زائی
لحظه ئی نیست که بگذاردم آسوده بجا.

بال از او خیسیده،
پای از او پیچیده،
شده پرَچینش دامّی و منش دام گشا،
معرفت نیست دریغا ! در او،
(آن دل هرزه درا)
که به جای آوردم،
وانهد با خود، در راه مرا.

زیک و زیک، زیک زائی
لحظه ئی نیست که بگذاردم آسوده بجا.

سال ۱۳۲۷

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012