مجموعه ماخ اولا, ویدیو، شب سرد زمستانی

                 شب ِسردِ زمستانی

درشب سرد زمستانی
کوره ی خورشیدهم، چون کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد،
وبه مانند چراغ من،
نه می افروزد چراغی هیچ،
نه فروبسته به یخ ماهی، که از بالا می افروزد.

من چراغم را درآمد رفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک،
وشب سرد زمستان بود،
باد می پیچید با کاج،
در میان کومه ها خاموش،
گم شد او از من جدا زین جاده ی باریک،
و هنوزم قصه بریادست،
وین سخن آویزه ی لب !

«که می افروزد ؟ که می سوزد؟
چه کسی این قصه رادر دل می اندوزد؟»

در شب سرد زمستانی
کوره ی خورشید هم ، چون کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد.

                                                                                               زمستان سال ۱۳۲۹

   تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012