مجموعه ماخ اولا, ویدیو، شب پره ی ساحل نزدیک

شب پره ی ساحل نزدیک

چوک وچوک !… گم کرده راهش، درشب تاریک،
شب پره ی ساحل نزدیک،
دمبدم می کوبدم، بر پشت شیشه.

شب پره ی ساحل نزدیک !
درتلاش تو چه مقصودی ست ؟
از اطاق من چه می خواهی؟

شب پره ی ساحل نزدیک با من (روی حرفش گنک) می گوید:
«چه فراوان روشنائی دراطاق توست !
باز کن در بر من،
خستگی آورده شب در من.»

به خیالش شب پره ی ساحل نزدیک،
هر تنی را می تواند برُد هر راهی،
راه به سوی عافیتگاهی،
وز پس، هر روشنی ره بر مفری هست.

چوک وچوک ! …در این دل شب کازو این رنج می زاید

پس چرا هر کس به راه من نمی آید؟

                                                                                        زمستان سال ۱۳۳۴

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012