مجموعه ماخ اولا, ویدیو، شب همه شب

              شب همه شب

شب، همه شب شکسته خواب به چشمم،
گوش بر زنکِ کاروانستم،
با صدا های نیم زنده ز دور،
همعنان گشته، هم زبان هستم.

جاده اما، زهمه کس خالی ست
ریخته بر سر آوار، آوار
این منم مانده به زندانِ شبِ تیره که باز،
شب همه شب،
گوش بر زنگ کاروانستم.

                                                        تجریش آبان ماه سال۱۳۳۷

این شعر را مخصوصا به دو وزن ساخته ام ….نیما

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012