مجموعه ماخ اولا, ویدیو، مرغ شباویز

         مرغ شباویز

به شب آویخته مرغ شباویز،
مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن.
اگر بی سود می چرخد،
وگر از دستکار شب، درین تاریک جا مطرود می چرخد.

به چشمش هر چه می چرخد، چو او بر جای.
زمین با جایگاهش تنگ،
وشب، سنگین و خون آلود، برده از نگاهش رنگ،
وجاده های خاموش ایستاده،
که پاهای زنان و کودکان با آن گریزانند،
چو فانوس نفس مرده،
که در او روشنائی از قفای دود می چرخد.

ولی درباغ می گویند:
« به شب آویخته مرغ شباویز،
به پا، ز آویخته ماندن، بر این بام کبود اندود می چرخد.»

                                                                                               سال ۱۳۲۹

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012