مجموعه ماخ اولا، همه شب

        همه شب

همه شب زن هرجائی،
به سراغم می آمد.

چو می آمد او به سراغ من خسته،
بود بر سر پنجره ام،
یاسمین کبود فقط.
همچنان او که می آمد به سراغم پیچان.

در یکی از شب ها،
یک شب وحشت زا،
که در آن هر تلخی،
بود پا بر جا،
وآن زن هر جائی،
کرده بود از من دیدار.

گیسوان درازش، همچو خزه که بر آب،
دور زد به سرم،
فکنید مرا،
به زبونی و در تک و تاب،.

هم از آن شبم آمد هر چه به چَشم
همچنان سخنانم از او
همچنان شمع که می سوزد با من به وثاقم ، پیچان.

                                                                                            سال۱۳۳۱

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012