• آهو و پرنده ها

  آهو و پرنده ها      ( از قصّه های شری)                                                                                         […]

 • نقاش

  نقاش                                     ( طرح قصّه) از قصّه های شری مرد نقاش عاشق کشیدن تصویرشیربود، شیرزنده را در جنگل پیدا می کرد واز روی آن نقاشی می کرد. شیربا او انُس گرفت، واورا پیش خود برد وهمه کاره کرد. نقاش هروقت که از دَخمه شیر بیرون می آمد تنش بوی خطرمی داد وحیوان ها به او احترام […]

 • غول

  غول                                            ( طرح قصّه) از قصّه های شری غول قصه ها یک روز هوس کرد از باغ خود بیرون بیاید و چرخی درده بزند. همین که به میدان ده رسید چشمش به بچه ها افتاد که بی خیال و بی خبرازهر چیز سرگرم بازی وخنده بودند. غول چپ چپ به بچه ها نگاه کرد. بچه […]

 • آواز قفس

  آوازِ قفس                                    (  شعر برای کودکان ) من مرغک خواننده ام می خوانم من، نالنده ام پر ورده ی ابر و گلم می خوانم من ، من بلبلم افتاده هر چند از هوش در عشقه های سیاه یک شب که […]

 • بهار

        بهار                                                                                      ( شعر برای کودکان )             […]

 • توکائی در قفس

  توکائی در قفس نیما یوشیج از قصّه های شری از آخرهای زمستان به این طرف عروس توکا در قفس بود. قفس از چوب بود ومیله های نازکی از آهن داشت. صاحب قفس از لای این میله ها به توکا آب ودانه می داد و خوشحالیش این بود که توکا در بهار برایش آواز می خواند. […]

 
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012