• قلعه سقریم

    این منظومه در سال ۱۳۱۳ سروده شده و به سبک نظامی ست و به روایتی نیما به پیشواز نظامی رفته ست بعد از این نسخه دیگری در دست ست که مربوط به سال ۱۳۲۳ ست که بسیار مغشوش و کهنه و خط خورده ست و نیما اصلاحاتی در آن انجام داده ست اما عاقبت […]

 • دانیال

                         دانیال                                                                          ( از داستان های تورات ) شاه […]

 • سرباز فولادین

                         سرباز فولادین این ماجرا به چشم کس ار زشت ور نکوست آنکس که گفت با من اینک برای اوست و این اوست کاو به دل خواهد شنیدن این: این ماجرای دست ز جان شسته یی ست کاو آمد که داد مردم بستاند از عدو […]

 • محبس

          محبس به یادگار فقرای محبوس در ته تنگ دخمه ئی چو قفس پنج کرّت چو کوفتند جرس ناگهان شد گشاده در ظلمات درِ تاریکِ کهنه ی محبس در بر روشنایی شمعی سر نهاده به زانوان جمعی موی ژولیده ،جامه ها پاره همه بیچارگان بیکاره بی خبر این یک از زن و […]

 • قصه ی رنگ پریده

             قصه ی رنگ پریده                                                                                     ( برای دل های […]

 • منظومه به شهریار

       « منظومه به شهریار» با دل ویران از این ویرانه خانه به سوی شهر دلاویزان شدم آخر روانه ابرهای تیره روی درّه هایی را که درآنجا خامشان را جایگاهان نهانی ست تیره تر سازید روزی ار باشد ، شبی دارید هان آن را با هزاران تیره کان دانید بهره ور سازید تا کسان […]

 • خانواده سرباز

                                                                           در زمان امپراطوری نیکلای روس و سربازهای گرسنه ی قفقاز                    […]

 • خانه ی سریویلی

                                                                     مقدمه بر خانه ی ( سریویلی ) این شعرهای آزاد، آرام و شمرده و با رعایت نقطه گذاری و به حال طبیعی […]

 • پی دارو چوپان

  در مقدمه ( پی دارو چوپان ) الیکا ، چوپان رعنا و جوان کمانداری زبر دست بود. یک روز هنگام غروب تیر و کمان خود را برداشته به جنگل نزدیک رفت، بر گ ها نم دیده بود، و بخار مه مانند رقیقی به روی زمین می خزید. الیکا خوشحال شد که به آسانی شو کایی را پیدا […]

 • منظومه مانلی

                                                                 «  مانلی » نظیر به شالوده ی این داستان با تفاوت ها یی در ادبیّات دنیا دیده می شود، من اوّل کسی نیستم که از […]

  1 2
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012