• روجا

     توضیح بر چاپ دیوان روجا  مجموعه ی اشعار مازندرانی ( طبری) با نام روجا در سال ۱۳۶۴ که در غیاب من با برگردان بد فارسی و مغلوط و اعراب گذاری های نا درست در پایان کتاب مجموعه اشعار نیما یوشیج  با قید (با نظارت شراگیم یوشیج ) به دروغ و با تبانی و خیانت بدون […]

  • می اتا گپ ( یک حرف من )

                   می اتا گپ ( یک حرف من ) من شاعر زبان تاتی هستم قدیم ترین آوازی که مرغ خواند، یادش نیست. بعدها بادها او را از روی درخت ها عبور داده به سرزمین های دوردست بردند. من هم یاد ندارم که قدیم ترین شعر من کدام بود. ولی […]

 
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012