• در طول راه

                                                                                    در طول راه ازغروب آفتاب مرغابی ها بالای سرما به حرکت درآمده بودند، دسته […]

 • نفت خواره

                                                                                 نفت خواره دمادم غروب آفتاب بود، وقتی که سایه ها دربیابان و پشت بوته ها خط […]

 • عقاب شبگرد

  خاطره                                                         عقاب شب گرد خواهرم ناکتا اول دفعه که ازخانه بیرون می رفتیم،خیلی دلتنگ بود، کفش راحتی به پا داشت، پیغام مرا به عالیه برُد واورا ازخانه […]

 • عذاب

                                                                                         عذاب پیرمرد سیّدی که صاحبخانه ی من ست، بدبختانه این حکایتی که […]

 • در خانه پدری

  طرح داستان                                                                          در خانه پدری خوب به یاد دارم یک شب مهتابی پدرم مرا سوار یک اسب کهَری کرد، […]

 • ریزه خوانی

  طرح داستان                                                     ریزه خوانی جسد بی روح عقاب، بالای کمرهای کوه افتاده بود. یکی از پرنده ها ی کوچک که خیلی مغروربود، به آن جسد نزدیک شد، بنای سُخره […]

 • غول و زنش و ارابه اش

                                                    غول وزنش وارابه اش غول وزنش و ارابه اش بیابان های خالی و خشک را طی میکردند، گاهی در تاریکی چرخ های اَرابه ی آنها از روی ته مانده های […]

 • بدنعل

                            بد نعل آسمان ییلاق، بعدازظهرصاف ونیلی رنگ بود، ازآن روزها بود که حتی صدای یک پرنده هم درهوا شنیده نمی شد، انعکاس نورآفتاب دربیدستان ها در واریز رودخانه که روی قلوه سنگ های سفید و کبود به حالت ترس می خزند، آرامش […]

 • دیدار

    دیدار صبح زود، پیش حاجی خان بیک رفتیم. راهروی خانه ی اودلگشا بود. از جنگل، ناگهان وارد پرچین ها می شد، تمشک ها که هنوزمیوه داشتند، اطراف زمین سفت ومرطوب قشلاقی را گله به گله،احاطه کرده بودند. رنگ کورو تیره ی آنها هم دلکش به نظرمی آمد. اما خان، این مرد چهل پنجاه ساله […]

 • فاخته چه گفت؟

                                                                           فاخته چه گفت ؟  بالای درخت جنگل، دوفاخته کنارلانه شان نشسته بودند، یکی ازآنها ناگهان ترسش گرفت بال های کبود […]

  1 2
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012