• نامه به عالیه ۲۵/اردیبهشت/۱۳۰۵

  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۵ عزیزم ! به من سخت می گذرد که تو تب کنی.کاش تمام حرارت ها یک جا جمع می شد وبجای اینکه  ذره ئی به اندام تو نزدیک شود ، قلب سمج مرا می سوزانید. با اینکه این همه مردمان شریر وجود دارند که کارشان به گمراه کردن معصومین می گذرد ، آیا […]

 • نامه به عالیه ۱۲/اردیبشت/۱۳۰۵

  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۵ به عزیزم عالیه! به من گفته ئی بدون خبربازگشن نکنم؟ ببین این ابرهای سفید را که از جلوی ماه رد می شوند ازمغرب به مشرق خبرمی برند ، ولی صبرلازم ست . درباره ی خودم نمی دانم برای خبرآوردن لازم ست تا آخرعمرصبرکنم، یا نه؟  هنوزتو را می بینم درمقابل درایستاده ئی، […]

 • نامه به عالیه ۱۱/اردیبهشت/۱۳۰۵

  شب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۵ به عالیه عزیزم وقتی که بر خلاف توقعات ما، کسی یا چیزی، مارا مجذوب می کند نباید تعجب کنیم.قانون کلی این تجاذب گاهی چنان درطبیعت مستتراست که توقعات ما به آن مربوط نیست.به هرجهت محبت من ترا جذب می کند، یقین بدارتمام قلب ها مثل قلب شاعرآفریده نشدهاست، ضعف و شدت […]

 • نامه به عالیه ۲/ خرداد/ ۱۳۰۵

  شب ۲ خرداد ۱۳۰۵ عالیه ! به خانه ی بد بخت ها نظر بینداز. این شمشادها را که اینطور سبز و خرم می بینی پدرم با دست خودش آنها را اصلاح کرد . آن چند گلدان کوچک را که حالیه غبار آلود است خودش مرتبأ چید . به ما گفت به آنها دست نزنید . […]

 • نامه به عالیه ۱/خرداد/۱۳۰۵

  عالیه عزیزم ! اول خرداد ۱۳۰۵ میل داشتم پیش تو باشم . چه فایده یک شمع افسرده خانه ات را روشن نخواهد کرد ، بلکه حالت حزن انگیزی به آشیانه ی تو خواهد داد. به من بگو از چه را قلبم را فریب بدهم؟ زندگانی یعنی غفلت،  چه چیز جز مرور زمان این غفلت را […]

  1 2
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012