• رباعیات

    این رباعیات در سنوات مختلف سروده شده اند. من این رباعیات را برای این ساخته ام ، که نه فقط قلم اندازی کرده باشم، بلکه به آسانی وصف حال و وضعیت خودم را در این زندگانی تلخ بیان کرده باشم. گذشته را من با دلم امتحان کرده ام و آنرا ذخیره ی دلم ساخته ام،درهنر […]

 
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012